Back To >> Home
กลับสู่ Menu หลัก

HISTORY IN BRIEF  

 


      บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด หรือ ABG ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 ในนามของบริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส เทรดดิ้ง จำกัด (ABT) โดยในระยะแรก บริษัทฯได้เป็นตัวแทน จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์สัญญาณกันขโมยรถยนต์ ABT จากประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งปีพ.ศ.2539 ออโตเมติค บิสซิเนส เทรดดิ้ง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป เนื่องจากบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก ABT PRODUCT

 

    

จวบจนปัจจุบัน ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สัญญาณ กันขโมยรถยนต์ 17 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบสนองความต้องการในทุกระดับของตลาด ได้อย่างครบถ้วนรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และปกป้อง รถชั้นนำ EGR จากประเทศออสเตรเลีย และยังได้ขยายขอบข่ายไปถึง ระบบสัญญาณกันขโมยเพื่อความปลอดภัยของอาคารที่พักอาศัย โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่าย DSC ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยชั้นนำจากประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป ยังได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสถานี CMS เพื่อให้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และประสานงาน ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งสายผลิตภัณฑ์รถยนต์และที่พักอาศัยอย่างครบวงจร ทุกย่างก้าวของ ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จึงเป็นก้าวย่างอย่างผู้นำ ที่มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

BOARD OF DIRECTORY

คุณวิบูลย์ ว่องศิลป์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

"…ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา ด้วยมีภาระหน้าที่ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน นั้นโดยตรงก็ตาม แต่จะสามารถกระทำได้โดยการเสาะแสวงหา และนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ กอปรกับบริการให้การทะนุบำรุง รักษาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้คงคุณภาพการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ.. "

จากปรัชญาดังกล่าวของคุณวิบูลย์ ทำให้ ABG เป็นผู้ริเริ่มในการมอบกรมธรรม์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกค้า และพัฒนาระบบการ ให้บริการหลังการขาย ที่ ณ วันนี้ได้ก้าวล้ำด้วยระบบ COMPUTER on Line และศูนย์ Hot Line Service 24 ชั่วโมง จนกล่าวได้ว่า ABG เป็นผู้นำในธุรกิจนี้อย่างแท้จริง

BOARD OF ADMINISTRATION

คุณวิสิทธิ์ ว่องศิลป์วัฒนา ประธานกรรมการบริหาร
คุณวิบูลย์ ว่องศิลป์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ
คุณวรรณี ว่องศิลป์วัฒนา รองกรมการผู้จัดการ

GROUP OF COMPANY

บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (ABG) 1350 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น16 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร. 0-2314-5555 แฟกซ์ 0-2369-2828  www.abg.co.th , E-mail : info@abg.co.th


ORGANIZATION

ABG มีการจัดองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อรองรับงานในส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ด้านการตลาด ที่มี PRODUCT MANAGER ดูแลเฉพาะผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน มี IN-HOUSE AGENCY ดูแลงานโฆษณ าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังมีแผนกประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย เพื่อรองรับงานด้านกิจกรรม และสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยตรง

ด้านการขาย ก็มีแผนกขายกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อให้รองรับความต้องการของ DEALER ได้อย่างทั่วถึง และทันท่วงที รวมทั้งยังมีแผนกขายตรงเพื่อรองรับ ช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ ด้วย

ด้านเทคนิค ที่มีทีมช่างที่พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการตรวจเช็ค ตลอดเวลา

งานด้านบริหาร ที่เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญยิ่ง อาทิ เช่น การพัฒนาระบบ COMPUTER on Line ของแผนกคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเมื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และแผนกทะเบียนสมาชิก ทำให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการ ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง .

HUMAN RESOURCE

ABG มีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ด้วยตระหนักว่า รากฐานของการเติบโตที่แท้จริงของบริษัท คือ การนำเอา ศักยภาพที่แฝงเร้นของพนักงานออกมาหล่อหลอมรวมกัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม ในการทำงาน และมีเป้าหมายร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการกำหนด จำนวนชั่วโมงในการให้การอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจนในนโยบาย ละแผนงานประจำปีของ ABG ดังนี้ ระดับบริหาร 50 ชั่วโมง/ปี หัวหน้าแผนก 30 ชั่วโมง/ปี และพนักงานทั่วไป 20 ชั่วโมง/ปี

SOCIAL ACTIVITIES

ABG เป็น 1 ในบริษัทที่มีกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรอบปีพ.ศ.2542 ที่เรามีส่วนร่วม ดังนี้

AG FAMILY RALLY '99
การแข่งขันแรลลีในรูปแบบครอบครัว ที่นอกจากความสนุกสนาน และการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก ในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกันโดยมอบรายได้ให้กับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกิจกรรมแรลลีนี้ จะเป็นกิจกรรมหลักที่ ABG จะจัดทุกปี เพื่อเป็นการสังสรรค์สมาชิกด้วย การร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลมินิฮาล์ฟมาราธอน ของสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรตารีฯ เป็นผู้ประสานงาน สำหรับในปีหน้า นอกเหนือจากกิจกรรมแรลลีการกุศลแล้ว ABG ยังมีโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยการจัดประกวดวาดภาพ และเรียงความเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในระดับอนุบาลถึงมัธยม สำหรับระดับอุดมศึกษา ก็มีโครงการประกวดออกแบบรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ RAKON รองรับอยู่

 

 
© 2007 Automatic Business Group Co.,Ltd. All rights reserved. Automatic Business Group Co.,Ltd.
1350 Thai Rong Tower 16th Pattanakarn Rd. Suanluang Bangkok 10250
Phone 0-2314-5555 Fax 0-2369-2828