ภาพและเสียง
ไม่ใช่จะเห็นได้แต่ในทีวี


ABT TWO WAY ระบบสัญญาณกันขโมยที่มีศักยภาพในความปลอดภัย ให้คุณรับรู้สถานะภาพรถยนต์ของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยระบบจอภาพกราฟฟิคแสดงผลของการโจรกรรมรถได้ทุกจุด โดยส่งสัญญาณเป็นระบบเสียงหรือระบบสั่น ซึ่งแล้วแต่คุณจะตั้ง พร้อมระบบอำนวยความสะดวกอีกมาก
ABT TWO WAY จาก ABG เทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยทั้งไปและกลับ
ภาพแสดงการใช้งานรีโมทคอนโทล ABT 2 WAY


อุปกรณ์ของสัญญาณกันขโมย ABT 2 WAY
  • กล่องคอนโทรล ABT 2 WAY ( NEW )

  • ไซเรน ABT 2 WAY

  • รีโมทคอนโทล ABT 2 WAY : 2 TONE

  • รีโมทคอนโทล ABT 2 WAY : 1 WAY

  • เสาอากาศกันขโมย ABT 2 WAY

  • ช๊อคเซ็นเซอร์ ABT 2 WAY

   บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1350 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น16 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
  โทร. 0-2314-5555 แฟกซ์ 0-2369-2828
  E-mail : info@abg.co.th
Change language to English | Contact Us | ABG Newsletter
© 2002 Automatic Business Group Co.,Ltd. All rights reserved.