🚨กรมขนส่งเตือน!ช่วงนี้ข่าวรถโดนสวมทะเบียนเยอะมาก⚠️‼️

 
สวมทะเบียน.jpg
 
 

🚨กรมขนส่งเตือน!ช่วงนี้ข่าวรถโดนสวมทะเบียนเยอะมาก!

❌หากโดนใบสั่ง อย่าลืมตรวจสอบว่าใช่รถของเราจริงหรือไม่?

✅สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งGPSกับทางABG กรณีพบว่าใบสั่งที่ส่งมาไม่ใช่รถของท่าน
นอกจากยืนยันได้ด้วยเล่มทะเบียนรถ อย่าลืม⚠️ ว่าท่านมีข้อมูลเส้นทางย้อนหลังที่สามารถตรวจสอบได้

🚗ผู้สวมทะเบียนรถ ถือมีความผิดทางอาญาโทษถึงขั้นจำคุก😱

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2302