ระบบแป้นรหัสกันขโมยดิจิตอล (KEY PAD STSTEM) เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ABT
ที่ป้องกันการโจรกรรมรถ ด้วยระบบแป้นดิจิตอล PIN CODE
 
 
 
 

WHAT IS DG KEYPAD (DIGITAL PASSWORD)

เหมือนกับระบบรีโมทกันขโมยบางรุ่นโดยการใช้รหัสผ่านดิจิตอล 
PIN CODE 4 หลัก ซึ่งเจ้าของรถสามารถที่จะทำการโปรแกรมรหัส
ดิจิตอลได้ด้วยตัวเอง ระบบแป้นรหัสกันขโมยดิจิตอล 
จะทำหน้าที่ในการตัดสตาร์ทและแจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรนขณะที่มีคน
เข้ามาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ทำการป้อนรหัส PIN CODE
ที่ถูกต้องที่แป้นดิจิตอลก่อน
 

ระบบแป้นรหัสกันขโมยดิจิตอล (KEY PAD STSTEM) 
เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ ABT ที่ป้องกันการโจรกรรมรถด้วยระบบแป้น
ดิจิตอล PIN CODE ถือเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงสุด
ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นที่สุดในการปกป้องรถยนต์ 
ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้จึงไม่สามารถ
โจรกรรมรถได้ เพราะไม่สามารถถูกทำการ COPY ข้อมูลต่างๆ