ULTRASONIC SENSOR ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีคลื่นความถี่สูงถึง 100 ล้านโมเลกุล
เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก ABGเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับคุณ
 
ultrasonic sensor

WHAT IS ULTRASONIC SENSOR

ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสาร ด้วยการผลิตคลื่นความถี่สูงถึง 100 ล้านโมเลกุล ทำให้สามารถความเคลื่อนไหวทุกชนิดที่รุกล้ำเข้าสู่ห้องโดยสาร 

ความล้ำหน้าของระบบ ULTRASONIC SENSOR นี้
ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ABT ของ ABG ผู้เดียวเท่านั้น
 

 
 
 

ABT PLUS'S ULTRASONIC SENSOR

ระบบที่พัฒนาขึ้นจากระดับคลื่นสัญญาณที่ยิงจากหัว SENSOR ที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงมาจากด้านซ้ายและขวา
ภายในรถยนต์ เพื่อเพิ่มความถี่ในการจับความเคลื่อนไหวที่ผ่านเข้ามาในรถ จะสามารถรับรู้และแจ้งเตือนได้ทันที 
ซึ่งนับว่ารัดกุมและฉับไวยิ่งกว่าเก่ามาก นับเป็นเทคโนโลยีสำหรับทศวรรษนี้ซึ่ง ABT ได้เลือกสรรมาให้คุณแล้ว   
 

 
ultrasonic abt plus