จีพีเอสติดตามรถ มาตรฐานกรมการขนส่งฯ
ABT SMART Z GPS LOGISTIC

 
ABG, ABT, สัญญาณกันขโมย, จีพีเอสติดตามรถยนต์, จีพีเอสรถขนส่ง, เครื่องรูดบัตร