ABT UPGRADE K700 CAR SECURITY SYSTEM

 อัพเกรดสัญญาณกันขโมยรถยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้รีโมทเดิมของรถคุณ..ได้ทันที  สามารถใช้งานร่วมกับระบบรีโมทเดิมของรถ
สั่งล็อค-คลายล็อคพร้อมเปิด/ปิดสัญญาณกันขโมยป้องกันการโจรกรรมกุญแจผี หรือการงัดประตู แจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรน ⚠️ 🚗 🚨

ฟังก์ชั่นหลักสัญญาณกันขโมย ABT รุ่น UPGrade K700

📌ใช้ร่วมกับระบบรีโมทเดิมของรถ สั่งล็อค-คลายล็อคพร้อมเปิด/ปิดสัญญาณกันขโมย🚗
📌ป้องกันการกุญแจผี หรือการงัดประตู แจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรน🚨
📌บิดกุญแจ ON ประตูล็อคอัตโนมัติ🚥 บิดกุญแจ OFF ประตูคลายล็อคอัตโนมัติ
📌ป้องกันการตัดต่อสายต่อตรง ด้วยอุปกรณ์ตัดสตาร์ทเครื่องยนต์⚡️
📌แจ้งเตือนทันที! ด้วยเสียงไซเรน ดังมาก!! ระดับเสียงดังกว่า 110 เดซิเบล‼️
📌AUTO RELOCK / REARMING 🚙 ล็อคประตูและเปิดระบบกันขโมยทันที! เมื่อลืม..
📌ไม่มีผลต่อสมองกลของรถและ เครื่องยนต์ กันขโมยมาตรฐานโรงงานรถยนต์😎
📌ระบบค้นหารถ PANIC ค้นหารถจาก รีโมทเดิมของโรงงานภายในรัศมี 50-100 เมตร💥