ABT SMART Z GPS APPLICATION
make it possible.

 
abt z application

ปรัชญาความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบของ Application ABT Z
เกิดขึ้นจากไอเดียที่เทคโนโลยีจะต้องปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
ที่เปลี่ยนไปนั้นคือ Smartphone นั่นเอง

จุดประสงค์แรกคือ การออกแบบปุ่มกดของรีโมทรถยนต์
ให้อยู่บนหน้าจอของ Smartphone เพื่อความสะดวกสบาย
ในการพกพานั่นเป็นเหตุผลหลักในการออกแบบ Application
ABT Z เพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยรถยนต์
ผ่าน Smartphone ในมือของพวกเขาทุกที่ทุกเวลา

การใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

Application ABT Z เกิดจากกการผสมผสานระหว่าง
Smartphoneเข้ากับรีโมทสัญญาณกันขโมย และระบบป้องกัน
การโจรกรรมรถยนต์ที่เราพัฒนามากว่า 23ปี เข้าด้วยกัน
ทำให้เกิดความลงตัวพร้อมทั้งความสะดวกสบาย และฟังก์ชั่น
การใช้งานอีกกว่า 20 ฟังก์ชั่น ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

Concept ในการออกแบบ Application ABT Z คือ
การทำให้Smartphoneในมือคุณสามารถสั่งการและรับรู้
สถานะรถของคุณได้ตลอดเวลา เช่น สั่งการล็อค-คลายล็อค
ประตูรถของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสั่งตัดสตาร์ท
เพื่อป้องกันการโจรกรรม และยังสามารถแจ้งเตือนทุกครั้ง
เมื่อรถถูกกระทำใดๆก็ตาม ได้ตลอดเวลา!

 

APPLICATION & SOFTWARE
always know where you are.

abt z application