กรมธรรม์คุ้มครองรถหายจาก ABG ดูแลให้รถปลอดภัยตลอด 24 ชม.

###ABG มอบกรมธรรม์ในทุกชุดสินค้ากันขโมย

       ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 20 ปีของเรา บริษัท เทเวศ ประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์คุ้มครองรถหายให้กับรถทุกคันที่ติดตั้งกันขโมยแบรนด์ ABT “ฟรี” ซึ่งจะคุ้มครองทันทีเป็นเวลา 1 ปีหลังติดตั้ง โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดรวม 1,740,000 บาท

### วิธีตรวจสอบว่า กันขโมยของท่านมีกรมธรรม์หรือไม่? แพ็คความคุ้มครองแบบไหน?

       หลังจากที่ท่านได้ทำการติดตั้งสินค้ากันขโมยแบรนด์ ABT และจัดส่งบัตรรับประกันมาให้บริษัท “ภายใน 15 วัน” ทางบริษัทจะทำการออกกรมธรรม์ให้ท่าน โดยมีรายละเอียดการคุ้มครอง พร้อมวงเงินคุ้มครอง และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งในบัตรรับประกัน 

       บัตรรับประกันจะมีทั้งหมด 3 ส่วน เป็นส่วนสำหรับส่งคืนบริษัท, สำหรับลูกค้า และสำหรับศูนย์ติดตั้ง ท่านสามารถตรวจสอบแพ็คเกจกรมธรรม์ได้จากหัวข้อที่เขียนว่า “กรมธรรม์แพ็ค....”  (ตามภาพด้านล่าง กรอบสีเขียว)

อย่าลืม!

กรอกบัตรรับประกันให้ครบถ้วน และส่งส่วนสีน้ำเงิน (และสีชมพู กรณีติดตั้งกับทางบริษัท) คืนบริษัทภายใน 15 วัน เพื่อยืนยันรับสิทธิ์การรับประกัน ตามนโยบาย ABG WARRANTY TAKE CARE ที่ท่านสามารถเปลี่ยนเคลมสินค้าชิ้นใหม่ฟรี หากสินค้ามีปัญหา*

### จุดเด่นของกรมธรรม์ที่ABGมอบให้ คืออะไร? แต่ละแพ็คคุ้มครองอะไรบ้าง?

       รูปแบบกรมธรรม์ของ ABG จะเป็นรูปแบบที่ทางบริษัท Customize ขึ้นมาเฉพาะสำหรับสินค้าและลูกค้าABGเท่านั้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกรมธรรม์แบบ “เบ็ดเตล็ด” ซึ่งสำหรับแพ็คเกจสูงสุดจะคุ้มครองทั้งรถหาย รถถูกไฟไหม้ ระบบไฟฟ้าและสมองกลของรถเสียหายจากการติดตั้ง ส่วนควบในรถสูญหายจากการโจรกรรม อุปกรณ์กันขโมยเสียหายจากอุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่ และผู้เอาประกัน จะเห็นได้ว่ามีการรวมกรมธรรม์หลายแบบไว้ในฉบับเดียว โดยคุ้มครอง “รถ ทรัพย์สิน และชีวิต” ของลูกค้าทุกท่าน

### กรมธรรม์คุ้มครอง 1 ปี แล้วปีต่อไปทำอย่างไร?

       สำหรับปีต่อไป หากท่านพึงพอใจในความคุ้มครองของกรมธรรม์ สามารถทำการต่อกรมธรรม์ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อล่วงหน้า 30-60 วันเพื่อแจ้งวันหมดอายุของกรมธรรม์ และข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ของท่าน 

 

### ถ้ามีกรมธรรม์ชั้น 1 อยู่แล้วจะซ้ำซ้อนหรือไม่? ถ้าต่อกรมธรรม์จะคุ้มหรือไม่?

       ในส่วนของรูปแบบการคุ้มครองของประกันชั้น1 กับ ประกันของABG จะมีความแตกต่างกัน และเนื่องจากประกันชั้น 1 นั้นกรณีรถหายจะไม่ได้จ่ายเต็มราคาของตัวรถ ดังนั้นในส่วนต่างที่เคลมกับกรมธรรม์ชั้น 1 ได้ไม่ครบจะสามารถนำมาเคลมกับกรมธรรม์นี้ได้  (กรมธรรม์นี้ถือเป็นกรมธรรม์รอง จะต้องทำการเคลมกรมธรรม์หลักก่อน) 

       นอกจากนี้กรมธรรม์นี้ยังช่วยคุ้มครองอุปกรณ์กันขโมย ซึ่งราคาสูงกว่าค่าเบี้ยที่จ่าย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย ท่านสามารถทำเคลมประกันได้ ซึ่งหากคำนวณแล้ว จะคุ้มกว่าต้องซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่ โดยเฉพาะหากชุดสินค้าที่ท่านติดอยู่เป็นรุ่นที่ราคาสูง หรือรุ่นTOP

 

### ต้องการทราบความคุ้มครองกรมธรรม์ที่ได้รับ ต้องทำอย่างไร? ต้องการต่อกรมธรรม์ต้องติดต่อที่ไหน?

       สอบถามความคุ้มครองกรมธรรม์ของรถท่านได้ที่ แผนกเทเลเซลล์ โทร. 02-314-5555 หรือ Line@ ID : @abgautosale